Amazon MWS i Visual Basic .NET

Na zlecenie jednego z moich klientów musiałem zainteresować się technologią integracji sklepów w serwisie Amazon.
Niestety, cały system, który tworzyliśmy dla tego klienta tworzony był za pomocą Visual Basic w technologi .Net, natomiast Amazon udostępnia swoje API tylko dla języków PHP, Java oraz C#, dlatego musiałem sam "rozgryźć" temat pt. "Jak odwołać się do MWS za pomocą VB.Net...

Na początek, należy do Visual Studio dodać referncję do MarketPlaceWebService poprzez udostępnione API dla C#, dalej sprawa jest już dość prosta:
            Dim config As New MarketplaceWebService.MarketplaceWebServiceConfig
            Dim sAccessKey, sSecretKey As String
            sAccessKey = "nasz_akces_key"
            sSecretKey = "tutaj_klucz_sekretny"
            Dim config = New MarketplaceWebServiceConfig()
            config.ServiceURL = Amazon.RegionEndpoint.EUWest1.ToString
            config.SetUserAgentHeader("AMService", "1.01", "VB.Net")

            Dim client As New MarketplaceWebService.MarketplaceWebServiceClient(sAccessKey, sSecretKey, config)
            Dim request As MarketplaceWebService.Model.SubmitFeedRequest
            request.FeedType = "_POST_PRODUCT_DATA_"
           request.FeedContent=_tutaj_dojście_do_pliku_danych_

Mam nadzieję, że ta krótka ściąga komuś pomoże... ;)