Plagiarism@Home

Rozpocząłem pracę nad własnym projektem przetwarzania rozproszonego pod nazwą Plagiarism@Home.

Projekt ma na celu udostępnienie infrastruktury przetwarzania rozproszonego do bezpłatnego mechanizmu wyszukiwania powtórzeń i zapożyczeń w sieci Internet.
Na tę chwilę na serwerze projektu występują tylko zadania testowe, a cała infrastruktura przechodzi intensywne testy oraz budowana jest baza danych stron internetowych (która będzie stale aktualizowana).

Projekt oparty jest o platformę BOINC i wykorzystuje infrastrukturę udostępnioną przez Fundację BOINC Polska.