RaspberryPi - sprawdzenie temperatur

Podkręcając RaspberryPi należy uważać na temperatury CPU i GPU (zaszytego w procesorze).

Przeglądając Internet trafiłem na bardzo ciekawy skrypt służący do tego celu:

#!/bin/bash
cpuTemp0=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)
cpuTemp1=$(($cpuTemp0/1000))
cpuTemp2=$(($cpuTemp0/100))
cpuTempM=$(($cpuTemp2 % $cpuTemp1))

echo CPU temp"="$cpuTemp1"."$cpuTempM"'C"
echo GPU $(/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp)

Wystarczy zapisać go pod nazwą (np.) gettemp.sh w katalogu /usr/local/bin, nadać mu uprawnienia (chmod +x gettemp.sh) i już można go uruchomić z poziomu konsoli...