Informacja publiczna

pl.ID - otrzymałem odpowiedzi

Niedawno zadałem kilka pytań kierownictwu Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) w sprawie serwisu internetowego noszącego nazwę pl.ID i znajdującego się pod adresem http://obywatel.gov.pl.

Dzisiaj otrzymałem odpowiedź na swoje pytania - link do pobrania.

Informacja Publiczna - Urząd Miasta w Gubinie odmawia...

Od pewnego czasu bardzo interesuje mnie kwestia generowania przez różne urzędy kolejnych stron internetowych, co wg mnie ma na celu wyłącznie promowanie lokalnych władz oraz (ewentualnie) wyprowadzanie pieniędzy publicznych do "znajomych królika".

SOKiK ukarał banki - czyli jak ukarać, żeby nie zabolało... cz.2.

W poprzednim wpisie opublikowałem swoje uwagi do ostatniego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie (sygn. VI ACz 1956/12) w sprawie apelacji dwudziestu banków do wcześniejszego wyroku w sprawie zmowy cenowej przy ustalaniu przez banki wysokości opłat interchange.

Taki złośliwy jestem...

Taki złośliwy jestem, że zadałem trzy pytania Ministerstwu Gospodarki w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej.
Otóż, w związku z dyskusją w serwisie Vagla.pl - Prawo i Internet dotyczącej działalności CEIDG ośmieliłem się zapytać o:

Prawo do informacji publicznej w praktyce...cz.2

W jednym z poprzednich wpisów odnotowałem moje pytania do Urzędu Miasta Gubin.
Przypomnę treść pytań:

1. Na jakiej podstawie prawnej jest prowadzony serwis internetowy pod adresem http://www.gubin.pl.

2. Proszę o przesłanie wszystkich umów z podmiotami zewnętrznymi
zawartymi w związku ze stworzeniem i prowadzeniem powyższego serwisu.

Strony

Subscribe to RSS - Informacja publiczna