interchange

SOKiK ukarał banki - czyli jak ukarać, żeby nie zabolało... cz.2.

W poprzednim wpisie opublikowałem swoje uwagi do ostatniego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie (sygn. VI ACz 1956/12) w sprawie apelacji dwudziestu banków do wcześniejszego wyroku w sprawie zmowy cenowej przy ustalaniu przez banki wysokości opłat interchange.

SOKiK ukarał banki - czyli jak ukarać, żeby nie zabolało...

Dzisiejsze media finansowe zachwycają się wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdzającym, że 20 (słownie "dwadzieścia") banków niezgodnie z prawem ustalało między sobą stosowane przez nie stawki opłat interchange obniżając jednocześnie zasądzoną karę do nieco ponad 44 mln PLN...

Ja jednak zajrzałem trochę głębiej, aby się przekonać, jak dotkliwa dla banków może być to kara :)

Subscribe to RSS - interchange