visa

SOKiK ukarał banki - czyli jak ukarać, żeby nie zabolało... cz.3

Protest przeciwko polityce banków w UK

Nieoczekiwanie wpadł mi do głowy pomysł, aby zamiast zwrócić się o informację publiczną na temat banków stosujących zmowę cenową w temacie ustalania wysokości opłat intercharge, mogę poszukać tej informacji inaczej :)

Tym sposobem zawędrowałem na stronę UOKiK i zapoznałem się z ich wyszukiwarką decyzji.
Docelowo znając rok wydania decyzji (2006) doszukałem się tego dokumentu.

SOKiK ukarał banki - czyli jak ukarać, żeby nie zabolało... cz.2.

W poprzednim wpisie opublikowałem swoje uwagi do ostatniego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie (sygn. VI ACz 1956/12) w sprawie apelacji dwudziestu banków do wcześniejszego wyroku w sprawie zmowy cenowej przy ustalaniu przez banki wysokości opłat interchange.

SOKiK ukarał banki - czyli jak ukarać, żeby nie zabolało...

Dzisiejsze media finansowe zachwycają się wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdzającym, że 20 (słownie "dwadzieścia") banków niezgodnie z prawem ustalało między sobą stosowane przez nie stawki opłat interchange obniżając jednocześnie zasądzoną karę do nieco ponad 44 mln PLN...

Ja jednak zajrzałem trochę głębiej, aby się przekonać, jak dotkliwa dla banków może być to kara :)

Subscribe to RSS - visa